Rozdíly mezi pojmovými a myšlenkovými mapami

Pokud používáte techniky k vizualizaci vašich znalostí a myšlenek, pravděpodobně jste se již setkali s termíny pojmová a myšlenková mapa. Existují mezi nimi nějaké rozdíly a nebo se jedná jen o podobný název stejné metody? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v následujícím textu. Jako první rozdíl bychom mohli uvést odlišný původ. Myšlenkové mapy byly definované v 60. letech …

Rozdíly mezi pojmovými a myšlenkovými mapami Read More »

Funkce pojmových map

Tvoření map přivádí jedince nejen k logickému uvažovaní ale zároveň i k rozvoji kreativity. Vlastní vědomosti tak mohou získat zcela jiný rozměr, než jaký by měly jen jako zápisky v sešitě. Vše je strukturovanější, přehlednější a díky grafické podobě se snáze zapojí i vizuální paměť. Pojmové mapy mají velmi dobré uplatnění například ve výuce, plánování nebo přípravě …

Funkce pojmových map Read More »

Druhy pojmových map

Pojmové mapy slouží ke grafickému znázornění naších znalostní a myšlenek. Jejich podoba není nijak předem daná, protože pojmy nemají přesně určené umístnění na mapě. Zaleží tedy především pouze na nás, jak si pojmovou mapu uspořádáme. Každopádně i přes volné rozmístění pojmů je možné vypozorovat opakující se struktury. Pojmové mapy díky nim rozdělujeme na: Hierarchické pojmové …

Druhy pojmových map Read More »