Pojmové mapy

Funkce pojmových map

Tvoření map přivádí jedince nejen k logickému uvažovaní ale zároveň i k rozvoji kreativity. Vlastní vědomosti tak mohou získat zcela jiný rozměr, než jaký by měly jen jako zápisky v sešitě. Vše je strukturovanější, přehlednější a díky grafické podobě se snáze zapojí i vizuální paměť. Pojmové mapy mají velmi dobré uplatnění například ve výuce, plánování nebo přípravě …

Funkce pojmových map Read More »

Druhy pojmových map

Pojmové mapy slouží ke grafickému znázornění naších znalostní a myšlenek. Jejich podoba není nijak předem daná, protože pojmy nemají přesně určené umístnění na mapě. Zaleží tedy především pouze na nás, jak si pojmovou mapu uspořádáme. Každopádně i přes volné rozmístění pojmů je možné vypozorovat opakující se struktury. Pojmové mapy díky nim rozdělujeme na: Hierarchické pojmové …

Druhy pojmových map Read More »