Jozef Dudáš

Co nám řekne o pojmových mapách AI.

Článek⁩ generovaný službou ChatGPT Pojmové mapy jsou vizuální reprezentace myšlenek a konceptů, které umožňují uspořádat a propojit informace. Slouží jako nástroj pro organizaci myšlenek, přehlednou prezentaci informací a podporu kreativního myšlení. Vytváření a používání pojmových map má mnoho výhod a může být využíváno v různých oblastech a situacích. Pojmové mapy se skládají z centrálního tématu, …

Co nám řekne o pojmových mapách AI. Read More »

VYBRANÉ ZPŮSOBY VÝUKY VYUŽITÍM POJMOVÉHO MAPOVÁNÍ

VYBRANÉ ZPŮSOBY VÝUKY PROBLEMATIKY OCHRANY OBYVATELSTVA VYUŽITÍM POJMOVÉHO MAPOVÁNÍ Autoři: Pavel OTŘÍSAL1, Otakar Jiří MIKA2, 3, Břetislav ŠTĚPÁNEK4 publikováno ve Sborníku: 26. medzinárodná vedecká konferencia, Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA, Žilina, 17. – 18. máj 2023 – Převzato s laskavým svolením autorů. ABSTRAKT Článek pojednává o historických, teoretických i praktických …

VYBRANÉ ZPŮSOBY VÝUKY VYUŽITÍM POJMOVÉHO MAPOVÁNÍ Read More »

19 způsobů, jak používat pojmové mapy ContextMinds ve škole

Samostatná tvorba mapy jako odpověď na cílovou otázku (focus question)  Klasický způsob tvorby mapy, kdy studenti dostanou cílovou otázku, na kterou má mapa odpovídat. Při zadání otázky do názvu mapu ContextMinds hned zkusí napovědět klíčové pojmy zmíněné v otázce. Student postupně vybírá další koncepty potřebné pro zodpovězení otázky. Vycházet může zejména z nabídky souvisejících pojmů. Na základě vlastních znalostí či informací uvedených přímo u pojmů nebo …

19 způsobů, jak používat pojmové mapy ContextMinds ve škole Read More »

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost pomocí pojmových map

Na webu rvp.cz najdeme sérii článků Metodická doporučení pro rozvíjení čtenářské gramotnosti (https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14941/metodicka-doporuceni-pro-rozvijeni-ctenarske-gramotnosti.html/). Autoři článků přímo vybízí, aby se při porozumění textu určovala klíčová slova a používaly myšlenkové/pojmové mapy. Popíšeme tedy, jakým způsobem můžeme pojmové mapy využít ke zlepšení čtenářské gramotnosti, ke zlepšení pochopení psaného textu. My se budeme věnovat rozvíjení těchto tří složek čtenářské …

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost pomocí pojmových map Read More »