Jozef Dudáš

19 způsobů, jak používat pojmové mapy ContextMinds ve škole

Samostatná tvorba mapy jako odpověď na cílovou otázku (focus question)  Klasický způsob tvorby mapy, kdy studenti dostanou cílovou otázku, na kterou má mapa odpovídat. Při zadání otázky do názvu mapu ContextMinds hned zkusí napovědět klíčové pojmy zmíněné v otázce. Student postupně vybírá další koncepty potřebné pro zodpovězení otázky. Vycházet může zejména z nabídky souvisejících pojmů. Na základě vlastních znalostí či informací uvedených přímo u pojmů nebo …

19 způsobů, jak používat pojmové mapy ContextMinds ve škole Read More »

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost pomocí pojmových map

Na webu rvp.cz najdeme sérii článků Metodická doporučení pro rozvíjení čtenářské gramotnosti (https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14941/metodicka-doporuceni-pro-rozvijeni-ctenarske-gramotnosti.html/). Autoři článků přímo vybízí, aby se při porozumění textu určovala klíčová slova a používaly myšlenkové/pojmové mapy. Popíšeme tedy, jakým způsobem můžeme pojmové mapy využít ke zlepšení čtenářské gramotnosti, ke zlepšení pochopení psaného textu. My se budeme věnovat rozvíjení těchto tří složek čtenářské …

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost pomocí pojmových map Read More »