pojmové mapy

Pojmové mapy ve firemním prostředí

Pokud se rozhodnete zařadit pojmové mapy i do vašeho pracovního prostředí, věřte, že v žádném případě nebudete zklamaní. Tato vizuální technika totiž nabízí nezpočet možností, jak díky ní zefektivnit práci ve firmě. Přehled a zdůraznění důležitých informací Pojmová mapa je diagram tvořený pojmy a vztahy. Z daného tématu, které potřebuje uživatel zpracovat, musí vybrat jen podstatná klíčová …

Pojmové mapy ve firemním prostředí Read More »

Pojmové mapy a smysluplné učení

Pojmové mapování funguje na principu smysluplného učení, které popsal v 60. letech americký pedagogický psycholog David Ausubel. Hlavní myšlenkou jeho teorie je, že učení probíhá zařazováním nových konceptů a tvrzení mezi ty, které již známe a máme uložené v propojených strukturách naší paměti. Díky tomu se usnadňuje proces zapamatování. Opakem smysluplného učení je podle Davida Ausubela …

Pojmové mapy a smysluplné učení Read More »

Postup tvorby pojmové mapy

Tvorba pojmových map není nijak složitá. Stačí se řídit jen 7 základními body k tomu, abychom vytvořili přehlednou pojmovou mapu. Mezi tyto body patří: 1. Volba tématu Prvním důležitým bodem je volba vhodného tématu, kterému se chceme věnovat. Pokud připravujeme pojmové mapy pro studenty, je třeba mít na paměti, jaké jsou jejich předchozí znalosti. Pojmové …

Postup tvorby pojmové mapy Read More »

5 důvodů proč vyzkoušet pojmové mapy

Pojmové mapovování je prozatím poměrně neznámou technikou v českém prostředí. Mnozí mohou stále váhat nad jejich využitím. V následující části si proto zmíníme pět důvodů, proč pojmové mapy stojí za vyzkoušení. 1.     Snadná tvorba Pojmová mapa ve svojí podstatě není nijak složitý systém. Pro správné sestavení pojmové mapy potřebujeme především vědět, že se skládá z pojmů a vztahů. …

5 důvodů proč vyzkoušet pojmové mapy Read More »

Pojmové mapy v ČR

Pojmové mapy byly vytvořené v 70. letech 20. století v rámci projektu podpory učení přírodovědných předmětů na Cornellově univerzitě. Od té doby se začaly postupně uplatňovat na amerických školách a časem se jejich popularita rozšířila i do zahraničí. V České republice se pojmové mapy dostávají do povědomí veřejnosti teprve velmi pozvolna. Často totiž bývají zaměňovány za známější …

Pojmové mapy v ČR Read More »

Rozdíly mezi pojmovými a myšlenkovými mapami

Pokud používáte techniky k vizualizaci vašich znalostí a myšlenek, pravděpodobně jste se již setkali s termíny pojmová a myšlenková mapa. Existují mezi nimi nějaké rozdíly a nebo se jedná jen o podobný název stejné metody? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v následujícím textu. Jako první rozdíl bychom mohli uvést odlišný původ. Myšlenkové mapy byly definované v 60. letech …

Rozdíly mezi pojmovými a myšlenkovými mapami Read More »

Funkce pojmových map

Tvoření map přivádí jedince nejen k logickému uvažovaní ale zároveň i k rozvoji kreativity. Vlastní vědomosti tak mohou získat zcela jiný rozměr, než jaký by měly jen jako zápisky v sešitě. Vše je strukturovanější, přehlednější a díky grafické podobě se snáze zapojí i vizuální paměť. Pojmové mapy mají velmi dobré uplatnění například ve výuce, plánování nebo přípravě …

Funkce pojmových map Read More »

Druhy pojmových map

Pojmové mapy slouží ke grafickému znázornění naších znalostní a myšlenek. Jejich podoba není nijak předem daná, protože pojmy nemají přesně určené umístnění na mapě. Zaleží tedy především pouze na nás, jak si pojmovou mapu uspořádáme. Každopádně i přes volné rozmístění pojmů je možné vypozorovat opakující se struktury. Pojmové mapy díky nim rozdělujeme na: Hierarchické pojmové …

Druhy pojmových map Read More »