Pojmové mapy ve firemním prostředí

Pokud se rozhodnete zařadit pojmové mapy i do vašeho pracovního prostředí, věřte, že v žádném případě nebudete zklamaní. Tato vizuální technika totiž nabízí nezpočet možností, jak díky ní zefektivnit práci ve firmě.

Přehled a zdůraznění důležitých informací

Pojmová mapa je diagram tvořený pojmy a vztahy. Z daného tématu, které potřebuje uživatel zpracovat, musí vybrat jen podstatná klíčová slova. Ta se následně propojí pomocí vhodných vztahů. Pojmová mapa tak představuje přehled všech důležitých informací.  

Velmi dobře se proto dají zaznamenat vztahy a funkce ve firmě. Přehledy znázorněné pomocí pojmových map se následně mohou použít pro zaškolování nových zaměstnanců, kteří tak na první pohled uvidí, jak spolu souvisí jednotlivé firemní úseky a co je skutečně pro firmu důležité. Stejným způsobem se mohou tvořit i záznamy důležitých schůzek.

Každý si pojmovou mapu může přizpůsobit sám sobě

Pojmové mapy jsou podobně jako myšlenkové mapy individuální záležitostí. Rozmístění pojmů a vztahů není přesně dané, takže si každý může mapu uzpůsobit vlastním potřebám. Pomocí rozmístění jednotlivých pojmů a vztahů přesně uvidíme, jak spolu dané termíny souvisí. Navíc nás mohou napadnout další možnost, jak vybrané téma dále rozpracovat, popřípadě, kde je potřeba poupravit případné nedostatky.

Hledání souvislostí a předcházení nedorozumění

Hlavním cílem pojmových map je správné pochopení souvislostí. Pojmové mapy totiž vycházejí ze smysluplného učení, které se zakládá na propojení nových informací s těmi, které již známe a tím usnadňují proces zapamatování.

Pojmové mapy je dobré propojit i s psaným textem. V praxi to může fungovat tím způsobem, že vybraný text doplníme navíc pojmovou mapou, která tak bude představovat jeho přehled. Nebudeme tak muset znovu procházet dlouhé odstavce texu, ale bude nám stačit nahlédnout do vytvořené pojmové mapy a zopakovat si vše potřebné. Můžeme je tak použít jako doplňující pracovní pomůcku, pomocí které pomůžeme ostatním snáze se vyznat v důležitých pracovních úkonech.

Příklady použití pojmových map ve firemním prostředí

  • brainstorming
  • sdílení informací
  • zaškolení zaměstnanců
  • plánování schůzek, projektů
  • příprava a tvorba prezentací
Příklad pojmové mapy: plánování firemního webu

S programem ContextMinds je vše snažší

Program ContextMinds nabídne vše, co je pro tvorbu map potřeba a navíc poskytne i další užitečné funkce, které se budou hodit pro firemní prostředí. Mezi ně patří možnost přidání obrázků a poznámek v podobě textu nebo odkazů na webové stránky a videa k jednotlivým pojmům. V programu se navíc tvorbou map vytváří vlastní znalostní databáze. Pojmy, které použijeme do svých map, nám program následně nabídne v podobě souvisejících konceptů. Tvorba pojmových a myšlenkových map v programu je díky tomu velmi rychlá a vy máte jistotu, že na nic podstatného skutečně nezapomenete. Program CotnextMinds si můžete zdarma vyzkoušet přes následující odkaz: https://app.contextminds.com.

Zdroje:

Frisendal, Thomas. Concept Mapping and Concept Modeling — Sensemaking at the Business Level. Bussiness rules community (online). Dostupné z: http://www.brcommunity.com/articles.php?id=b700.

Álvarez Río, Diego. Los Mapas Mentales como herramienta de empresa. Recursos para Pymes, 2016.