Funkce pojmových map

Tvoření map přivádí jedince nejen k logickému uvažovaní ale zároveň i k rozvoji kreativity. Vlastní vědomosti tak mohou získat zcela jiný rozměr, než jaký by měly jen jako zápisky v sešitě. Vše je strukturovanější, přehlednější a díky grafické podobě se snáze zapojí i vizuální paměť. Pojmové mapy mají velmi dobré uplatnění například ve výuce, plánování nebo přípravě firemních strategií. Vše díky množství funkcí, které pojmové mapování nabízí. Mezi ně patří:

Funkce organizující

Během tvorby pojmové mapy uspořádáme jednotlivé pojmy a vztahy do struktur, kde můžeme přímo vidět, jak spolu vybrané termíny souvisejí. Tím si utřídíme vlastní znalosti a myšlenky.

Funkce objasňující

Pokud chceme vysvětlit složitý problém, pomocí pojmů a vztahů znázorníme, jak spolu vybrané informace souvisí. K nim navíc můžeme připojit i další doplňující koncepty pro lepší pochopení tématu.

Funkce diagnostická

Slouží ke zjištění toho, jak ti, co mapu tvoří, rozumí vybranému tématu. Podle pojmů a vztahů je tak možné zhodnotit míru pochopení nebo nepochopení.

Funkce Inovační

Tvorbou pojmové mapy můžeme nacházet nové nápady a rozšiřovat naše znalosti.

Funkce vizualizační

Pomocí pojmových map můžeme velmi snadno vizuálně znázornit naše myšlenky a znalosti. Přímo tak uvidíme, jak spolu jednotlivé pojmy souvisí.

Funkce kreativní

Tvorba pojmové mapy nabízí řadu možností pro její grafické ztvárnění. Záleží zda pojmovou mapu tvoříme v programu nebo na papír. Jednotlivé pojmy se mohou vybarvit a rozmístit podle toho, aby byla pojmová mapa přehledná. Barevně lze upravit také spojnice mezi koncepty a podtrhnout důležité vztahy.
Použitá literatura:

Bendl Stanislav, Voňková Hana. Využití pojmových map ve výuce pedagogiky. Pedagogická orientace. Roč. 20, č. 1. s. 16-38. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2010/pedor_10_1_vyuzitipojmovychmap_bendlvonkova.pdf.