Druhy pojmových map

Pojmové mapy slouží ke grafickému znázornění naších znalostní a myšlenek. Jejich podoba není nijak předem daná, protože pojmy nemají přesně určené umístnění na mapě. Zaleží tedy především pouze na nás, jak si pojmovou mapu uspořádáme. Každopádně i přes volné rozmístění pojmů je možné vypozorovat opakující se struktury. Pojmové mapy díky nim rozdělujeme na:

  • Hierarchické pojmové mapy

Hlavní téma je umístěné v horní části mapy. Pod něj se následně rozmisťují další pojmy. Nejprve by se mělo postupovat od abstraktních termínů a následně dojít k příkladům, které jsou umístěné v hierarchii až pod nimi.

Příklad hierarchické pojmové mapy
  • Pavoukové pojmové mapy

Hlavní koncept se nachází uprostřed pojmové mapy. Kolem něj se rozmisťují další termíny. Důležitější z nich se nacházejí blíže ke středu a konkrétní příklady jsou umístěné až na koncích pojmové mapy.

Příklad pavoukové pojmové mapy
  • Lineární pojmové mapy (flowchart)

Pojmy se řadí za sebou v jedné linii. Termíny umístěné výše jsou nadřazené konceptům pod nimi.

Příklad lineární pojmové mapy
  • Cyklické pojmové mapy

Pojmy jsou uspořádané do kruhu a vzájemným propojením tvoří jeden celek.

Příklad cyklické pojmové mapy
  • Systémové pojmové mapy

Tyto pojmové mapy mohou mít podobu cyklickou nebo lineární. Liší se ale tím, že mají svůj začátek a konec.

Příklad systémové pojmové mapy

Z výše zmíněných rozdělení vyplývá, že můžeme vytvořit velké množství různých kombinací pojmů a vztahů k tomu, abychom sestavili pojmovou mapu. Ústřední roli hraje především téma, podle kterého rozhodneme, jak pojmovou mapu rozmístíme. Zároveň nesmíme opomenout ani skutečnost, že pojmová mapa je subjektivní záležitostí a proto záleží také na našich vlastních preferencích k tomu, jaký druh si vybereme.

Příklady pojmových map byly vytvořené v online zdarma dostupném programu ContextMinds.

Zdroje:

Szczepan W. Baran, Elizabeth J. Johnson, Matthew A. Stephens & James Kehler. Development of electronic learning courses for surgical training of animal research personnel. Lab Animal [online]. Vol. 38. n. 9, 2009, s. 295-304. Dostupné z: https://www.nature.com/articles/laban0909-295.

Vaňková, Petra. Pojmové mapy ve vzdělání [online]. Nakladatelství Karolinum, 2014. ISBN 978-80-7290-650-5. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/331096953_Pojmove_mapy_ve_vzdelavani.