Co nám řekne o pojmových mapách AI.

Článek⁩ generovaný službou ChatGPT Pojmové mapy jsou vizuální reprezentace myšlenek a konceptů, které umožňují uspořádat a propojit informace. Slouží jako nástroj pro organizaci myšlenek, přehlednou prezentaci informací a podporu kreativního myšlení. Vytváření a používání pojmových map má mnoho výhod a může být využíváno v různých oblastech a situacích. Pojmové mapy se skládají z centrálního tématu, …

Co nám řekne o pojmových mapách AI. Read More »

VYBRANÉ ZPŮSOBY VÝUKY VYUŽITÍM POJMOVÉHO MAPOVÁNÍ

VYBRANÉ ZPŮSOBY VÝUKY PROBLEMATIKY OCHRANY OBYVATELSTVA VYUŽITÍM POJMOVÉHO MAPOVÁNÍ Autoři: Pavel OTŘÍSAL1, Otakar Jiří MIKA2, 3, Břetislav ŠTĚPÁNEK4 publikováno ve Sborníku: 26. medzinárodná vedecká konferencia, Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA, Žilina, 17. – 18. máj 2023 – Převzato s laskavým svolením autorů. ABSTRAKT Článek pojednává o historických, teoretických i praktických …

VYBRANÉ ZPŮSOBY VÝUKY VYUŽITÍM POJMOVÉHO MAPOVÁNÍ Read More »

19 způsobů, jak používat pojmové mapy ContextMinds ve škole

Samostatná tvorba mapy jako odpověď na cílovou otázku (focus question)  Klasický způsob tvorby mapy, kdy studenti dostanou cílovou otázku, na kterou má mapa odpovídat. Při zadání otázky do názvu mapu ContextMinds hned zkusí napovědět klíčové pojmy zmíněné v otázce. Student postupně vybírá další koncepty potřebné pro zodpovězení otázky. Vycházet může zejména z nabídky souvisejících pojmů. Na základě vlastních znalostí či informací uvedených přímo u pojmů nebo …

19 způsobů, jak používat pojmové mapy ContextMinds ve škole Read More »

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost pomocí pojmových map

Na webu rvp.cz najdeme sérii článků Metodická doporučení pro rozvíjení čtenářské gramotnosti (https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/14941/metodicka-doporuceni-pro-rozvijeni-ctenarske-gramotnosti.html/). Autoři článků přímo vybízí, aby se při porozumění textu určovala klíčová slova a používaly myšlenkové/pojmové mapy. Popíšeme tedy, jakým způsobem můžeme pojmové mapy využít ke zlepšení čtenářské gramotnosti, ke zlepšení pochopení psaného textu. My se budeme věnovat rozvíjení těchto tří složek čtenářské …

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost pomocí pojmových map Read More »

Pojmové mapy jako rozcestník k souborům

Pojmové a myšlenkové mapy mohou posloužit jako přehledný rozcestník na další materiály – prezentace, obrázky či videa. Student v mapě vidí kontext – jak jednotlivé pojmy souvisí s ostatními – a tak při procházení jednotlivých materiálů připojených k pojmům má neustále na očích širší obraz a neztratí se v podrobnostech. V ContextMinds lze soubory k …

Pojmové mapy jako rozcestník k souborům Read More »

Pojmové mapy ve firemním prostředí

Pokud se rozhodnete zařadit pojmové mapy i do vašeho pracovního prostředí, věřte, že v žádném případě nebudete zklamaní. Tato vizuální technika totiž nabízí nezpočet možností, jak díky ní zefektivnit práci ve firmě. Přehled a zdůraznění důležitých informací Pojmová mapa je diagram tvořený pojmy a vztahy. Z daného tématu, které potřebuje uživatel zpracovat, musí vybrat jen podstatná klíčová …

Pojmové mapy ve firemním prostředí Read More »

Pojmové mapy a smysluplné učení

Pojmové mapování funguje na principu smysluplného učení, které popsal v 60. letech americký pedagogický psycholog David Ausubel. Hlavní myšlenkou jeho teorie je, že učení probíhá zařazováním nových konceptů a tvrzení mezi ty, které již známe a máme uložené v propojených strukturách naší paměti. Díky tomu se usnadňuje proces zapamatování. Opakem smysluplného učení je podle Davida Ausubela …

Pojmové mapy a smysluplné učení Read More »

Postup tvorby pojmové mapy

Tvorba pojmových map není nijak složitá. Stačí se řídit jen 7 základními body k tomu, abychom vytvořili přehlednou pojmovou mapu. Mezi tyto body patří: 1. Volba tématu Prvním důležitým bodem je volba vhodného tématu, kterému se chceme věnovat. Pokud připravujeme pojmové mapy pro studenty, je třeba mít na paměti, jaké jsou jejich předchozí znalosti. Pojmové …

Postup tvorby pojmové mapy Read More »

5 důvodů proč vyzkoušet pojmové mapy

Pojmové mapovování je prozatím poměrně neznámou technikou v českém prostředí. Mnozí mohou stále váhat nad jejich využitím. V následující části si proto zmíníme pět důvodů, proč pojmové mapy stojí za vyzkoušení. 1.     Snadná tvorba Pojmová mapa ve svojí podstatě není nijak složitý systém. Pro správné sestavení pojmové mapy potřebujeme především vědět, že se skládá z pojmů a vztahů. …

5 důvodů proč vyzkoušet pojmové mapy Read More »

Pojmové mapy v ČR

Pojmové mapy byly vytvořené v 70. letech 20. století v rámci projektu podpory učení přírodovědných předmětů na Cornellově univerzitě. Od té doby se začaly postupně uplatňovat na amerických školách a časem se jejich popularita rozšířila i do zahraničí. V České republice se pojmové mapy dostávají do povědomí veřejnosti teprve velmi pozvolna. Často totiž bývají zaměňovány za známější …

Pojmové mapy v ČR Read More »